Sandra van Megen

Outplacement

Ik moet noodgedwongen op zoek naar een andere baan

 • Nu ik de kans heb, wil ik uitzoeken wat ik nu graag wil
 • Ik vind solliciteren lastig en weet niet goed hoe ik het moet aanpakken

 

Je werkgever heeft  laten weten dat je baan ophoudt of jij wil zelf stoppen met het werk dat je doet. Een andere baan zoeken is lastig. Misschien weet je niet goed wat je wil, overweeg je een andere richting of ben je onzeker over de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Solliciteren is een uitdaging. Zeker in deze tijd zijn er meer sollicitanten dan banen.

Hoe werkt het?
Outplacement richt zich op loopbaanoriëntatie, op sollicitatiebegeleiding en op het verwerken van eerder opgedane ervaringen. Die behoefte is niet voor iedereen gelijk. Daarom wordt samen met jou bekeken wat je precies nodig heeft om aan de slag te kunnen, als werknemer of als zelfstandige.

Resultaat
Je neemt met een goed gevoel afscheid van je organisatie, weet wat je wil. Je hebt de eerste stappen gezet richting een nieuwe toekomst of je hebt een nieuwe baan of je hebt voldoende kennis en kunde in huis om een onderneming te kunnen starten.

Meer weten?
Helder en Verder neemt graag de tijd om kennis met je te maken en de mogelijkheden toe te lichten.

Outplacement

Outplacement

Je wil het beste voor je organisatie en het beste voor je medewerker(s). Wanneer een medewerker noodgedwongen je organisatie moet verlaten, is dat voor niemand prettig. Samen met je medewerker gaat Helder en verder op zoek naar nieuw perspectief. Hierdoor kan je medewerker op een prettige manier afscheid nemen. Outplacement kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Resultaat
Je medewerker neemt met een goed gevoel afscheid van de organisatie, weet wat hij wil. Je medewerker heeft de eerste stappen gezet richting een nieuwe toekomst, heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden of  heeft voldoende kennis en kunde in huis om een onderneming te kunnen starten.

Hoe werkt het?

Outplacement Individueel Lees verder

Outplacement

Outplacement

Je wil het beste voor je organisatie en het beste voor je medewerker(s). Wanneer een medewerker noodgedwongen je organisatie moet verlaten, is dat voor niemand prettig. Samen met je medewerker gaat Helder en verder op zoek naar nieuw perspectief. Hierdoor kan je medewerker op een prettige manier afscheid nemen. Hierbij is aandacht voor de belangen van je medewerker en voor de belangen van je organisatie. Outplacement kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Resultaat
Je medewerker neemt met een goed gevoel afscheid van de organisatie, weet wat hij wil. Je medewerker heeft de eerste stappen gezet richting een nieuwe toekomst, heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden of  heeft voldoende kennis en kunde in huis om een onderneming te kunnen starten.

Hoe werkt het?

Outplacement Individueel Lees verder

gesprekstechnieken

Gesprekstechnieken

Klantgesprekken, functioneringsgesprekken en vergaderingen kosten veel tijd en geld en leveren vaak weinig tot niets op. Met training en coaching gericht op gesprekstechnieken en communicatie leert je medewerker meer uit deze overleggen te halen.

Resultaat
Gesprekken met de klant zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van je organisatie. En toch wordt er niet altijd alles uitgehaald. De medewerker heeft blinde vlekken en niet altijd de juiste technieken toe. Wanneer je deze inzichtelijk krijgt, kun je met kleine aanpassingen meer bereiken. Door te kijken naar de manier waarop je een hand geeft, de plek waar je gaat zitten, je houding en je gesprekstechnieken haal je meer uit je klantgesprek.

Functioneringsgesprekken voelen vaak als een verplicht nummer. Er wordt een lijstje afgevinkt en vaak beland het verslag ergens in een la. Wanneer een leidinggevende op de juiste wijze een gesprek voert, en de medewerker kan stimuleren meer uit zichzelf te halen, heeft een functioneringsgesprek toegevoegde waarde voor de leidinggevende, de medewerker en de organisatie.

Vergaderingen duren vaan veel te lang, afspraken worden niet nagekomen en er worden punten besproken die er niet toe doen en punten die er wel toe doen komen niet aan bod. Een vergadering kan korter en effectiever door inzicht te krijgen in de wijze waarop vergaderd wordt.

Hoe werkt het?
Tijdens een inventarisatie wordt besproken waar de behoefte van een team of medewerker ligt.

Wanneer niet duidelijk is waar het knelpunt of de verbetermogelijkheid ligt, observeert Helder en Verder een overleg of gesprek(ken), bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering of door een opname van een gesprek te analyseren.

Op basis van de observatie en inventarisatie kan gericht worden getraind en/of gecoacht.

Tijdens de training en coaching ligt de nadruk op oefenen, toepassen in de praktijk en vanuit de opgedane ervaring verder bouwen. Heel praktisch en doelgericht.

 


Hoe voer je een zinvol functioneringsgesprek met iemand die al jaren in dienst is en waarbij de leidinggevende het gevoel heeft dat er niets nieuws te melden is? 
Binnen onze organisatie heeft Sandra de leidinggevenden getraind om het hulpmiddel de 7 bronnen van arbeidsvreugde te gebruiken als hulpmiddel bij dit soort gesprekken.  Een medewerker die aan het einde van zijn loopbaan is en waarvan de leidinggevende dacht dat hij geen nieuwe zaken meer wilde oppakken, bleek graag met iets nieuws aan de slag te gaan. Door het hulpmiddel toe te passen in het gesprek kwam naar voren dat de medewerker het leuk zou vinden kennis over te dragen en te coachen, inmiddels begeleidt hij enthousiast een stagiair bij zijn afstudeerproject! 

Kortom, deze werkwijze zorgt voor een totaal ander gesprek, ook al werken de medewerker en de leidinggevende al jaren samen. Het voorkomt het doen van aannames en het brengt verrassende nieuwe inzichten!

Mieke van Zadelhoff, Manager HR

Overtuigend spreken – de handpalmen

hand open

Een open handpalm geeft vertrouwen. Je hebt immers niets te verbergen!

Overtuigend communiceren begint met de vraag hoe je over wilt komen. Wil je open en toegankelijk zijn? Of wil je juist laten zien dat jij de baas bent?

Als je open en zelfbewust over wilt komen, kun je het beste met je handpalmen naar boven, met open handen, praten. Dit nodigt de ander uit te spreken en geeft aan dat je niets te verbergen hebt.

Dit is ontstaan in vroegere tijden. Toen wapens verstopt werden bij de pols. Het laten zien van je polsen was dan ook het teken dat je te vertrouwen was.

Wanneer de bovenkant van je  hand zichtbaar is, is dit een een teken van dominantie.

Als je een groep stil wilt krijgen of als je wilt dat mensen naar je luisteren, kun je beter je handpalmen naar beneden houden. Dit is teken van dominantie.

Met je vinger wijzen is een minder goed idee. Een wijzende vinger komt agressief over. Je voelt je al gauw negatief aangesproken. Het straalt autoriteit uit, maar roept vaak ook weerstand op.

Als je iets wilt aanwijzen of iemand wilt uitnodigen om te spreken, kun je dit prima doen door met een open handpalm te wijzen. Dit geeft vertrouwen en niemand voelt zich “aangevallen”.

Een uitstekende manier om zelfverzekerd en krachtig over te komen is doen alsof je een bal vasthoudt.

Steve Jobs gebruikte dit veel in zijn presentaties. steve jobs

Uiteindelijk geldt voor lichaamstaal dat wat je van binnen voelt aan de buitenkant te zien is. Als je je zelfverzekerd voelt, komt het ook zo over. Soms helpt het om een paar eenvoudige tips te volgen zodat je nog krachtiger overkomt. Voor mensen die aan tips niet genoeg hebben, is lichaamstaalcoaching een goede optie.

Wil je weten hoe jij met meer overtuigingskracht kunt presenteren?  Helder en Verder verzorgt coaching waarin je ontdekt hoe je non-verbaal overkomt en wat je kunt doen om jezelf nog sterker te presenteren. Meer weten?

www.helderenverder.nl

info@helderenverder.nl

06 – 123 77 162

Succesvol communiceren – de kracht van introvert en extravert

Iedereen is anders en dat is maar goed ook!

Hoe herken je introvert en extravert?

Meestal is het vrij duidelijk en snel te zien wie introvert en wie extravert is. De extraverte persoon is uitbundiger, spreekt met gebaren en treedt in een groep vaak op de voorgrond. Een introverter persoon is wat rustiger, kijkt eerst de kat uit de boom en valt in een groep minder op.

Een beetje van twee werelden

Niet iedereen zal zich aangesproken voelen door de ene beschrijving en zal zich ook niet herkennen in de andere beschrijving. Dit komt omdat we allebei deze uitersten in ons kunnen hebben. Op het ene feestje heb je het hoogste woord en op het andere feestje ben je afwachtend en steek je je hoofd liever niet boven het maaiveld uit.

Vaak weet je zelf wel in welke situatie je introverter bent en wanneer je extraverte kant meer tot uitdrukking komt. Anderen inzicht geven in hoe dit bij jou werkt, geeft begrip.

Workshop effectief communiceren met Lumina Learning - het instrument om communicatie bespreekbaar te maken en samenwerking te optimaliseren.

Workshop effectief communiceren met Lumina Learning – het instrument om communicatie bespreekbaar te maken en samenwerking te optimaliseren.

Ondanks dat je niet het een of het ander bent, vind je hieronder enkele tips om beter met elkaar om te gaan.

Hoe kun je rekening houden met een extravert persoon?

 • Geef de extraverte persoon de ruimte om te praten en haak in op hetgeen verteld wordt.
 • Kies je moment om jouw verhaal te vertellen. Laat je daarbij niet overrompelen.
 • Ga mee in de energieke stijl van spreken en laat je enthousiasme zien.

Hoe kun je rekening houden met een introvert persoon?

 • Ga niet te ver voorover zitten.
 • Spreek rustig.
 • Geef de ander ruimte om na te denken. Haal bijvoorbeeld even koffie.
 • Denk goed na voordat je iets zegt.
 • Wees niet te dwingend.

Hoe kunnen introverte en extraverte mensen succesvol samenwerken?

 • Je haalt meer uit een vergadering als je eerst de extraverte mensen aan het woord laat en daarna de introverte mensen. Extraverte mensen zijn sneller in reageren en vaak wat creatiever, waardoor er goede ideeën op tafel komen. Introverte mensen hebben wat meer tijd nodig om na te denken, maar denken vaak verder door, waardoor de ideeën beter tot hun recht komen.
 • Extraverte mensen zijn op het eerste oog vaak succesvoller, omdat ze meer op de voorgrond treden. Als een introvert persoon goed tot zijn recht komt, heeft hij echter meer te bieden dan je denkt. Geef de introverte persoon deze ruimte en je creëert toegevoegde waarde.

Nog meer succes?

Wil je weten hoe jij het beste uit mensen kunt halen? Helder en Verder verzorgt trainingen waarin communicatievoorkeuren inzichtelijk worden gemaakt. Om beter op de ander in te kunnen spelen, is het van belang dat je eerst weet hoe jouw communicatievoorkeur er uit ziet. Met een goed inzicht in deze communicatievoorkeuren kun je de samenwerking binnen je team optimaliseren, kun je de klantgerichtheid vergroten en kun je de talenten van je medewerkers beter benutten. De profielschetsen van Lumina Learning, waarvoor Helder en Verder geaccrediteerd is, kunnen hierbij als extra ondersteuning worden ingezet. Meer weten?

www.helderenverder.nl
info@helderenverder.nl
06 – 123 77 162

De leugen ontmaskerd

Zien of iemand liegt is één van de mogelijke toepassingen van het analyseren van lichaamstaal. Gelukkig zijn er ook diverse andere mogelijkheden, zoals het onderzoeken van iemands passie, het in kaart brengen van iemands competenties, effectief communiceren of overtuigend presenteren. Ook kun je aan de hand van lichaamstaal bepalen of een kandidaat geschikt is voor een functie of organisatie.

Hieronder zal ik dieper ingaan op lichaamstaal en liegen.

Kun je altijd zien of iemand liegt?

Nee, dat kan niet. Er zijn geboren leugenaars en er zijn mensen die zelf zo geloven in hun eigen leugens, dat ze geen reactie vertonen. En afhankelijk van de spanning die de leugen met zich meebrengt, zal het moelijker of gemakkelijker zijn om de leugenaar te ontmaskeren.

Hoe kun je dan een leugenaar ontmaskeren?

Als iemand in een tijdspanne van twee minuten minstens drie van onderstaande signalen laat zien, dan kan het er op wijzen dat je met een gesprekspartner te maken hebt die aan het liegen is.

1)     Zweten
2)    Aan de neus wrijven
3)    Wrijven in de ogen of blik afwenden
4)    Hand of vinger op of voor de mond
5)    Naar achteren leunen of stappen
6)    Armen of benen kruisen
7)    Slikken
8)    Ontwijkend taalgebruik, bijvoorbeeld “that woman” (Clinton)  in plaats van de naam noemen
9)    Eerst een vraag stellen om bedenktijd te krijgen
10)  Lichaamstaal en woorden niet congruent

Uiteraard moet je goed checken of je bevindingen kloppen. Iemand kan het bijvoorbeeld ook gewoon koud hebben en daarom de armen kruisen en een neus kan altijd ook gewoon jeuken.

Bovenstaande signalen zijn stuurbaar. Dat wil zeggen dat een getraind leugenaar de signalen kan tegenhouden en de leugen maskeren.

Echter, iemand die druk bezig is de signalen van een leugen te maskeren gaat veel meer zweten.

Daarnaast kun je met de juiste gesprekstechnieken achterhalen of je aanname juist is en dan wordt de kans op ontmaskering vele malen groter.

Als getraind analist kun je ook nog letten op de micro-expressies. Dit zijn uitdrukkingen die slechts een fractie van een seconde zichtbaar zijn, die uitdrukken wat iemand echt voelt of denkt. Dit zijn bewegingen die niet controleerbaar zijn, dus altijd betrouwbaar!

Meer weten over lichaamstaal?

06 – 123 77 162
sandravanmegen@helderenverder.nl
www.helderenverder.nl

De zes stappen om wensen en dromen uit te laten komen!

Deze galerij bevat 3 foto's.

Iedereen heeft wel een droom of een bijzondere wens. Gelukkig zijn er heel veel mensen die het voor elkaar krijgen deze droom uit te laten komen. Sommige dromen zijn echter wat lastiger te realiseren. Hoe komt dit nou? En belangrijker: wat kun je er aan doen om te zorgen dat jouw dromen geen bedrog zijn?

1)     Kies een wens of droom die bij jou past

Hoeveel mensen willen stoppen met roken, maar doen dit uiteindelijk niet? Hoeveel mensen nemen zich voor om een dieet te gaan volgen, maar haken na twee weken volledig af? Als dit gebeurt kun je je afvragen in hoeverre je deze wens echt graag wil verwezenlijken. Heel vaak is er sprake van een besluit dat je met je verstand genomen hebt, waarbij het gevoel niet meedoet Of je wil wel het resultaat, maar niet de inspanning die er bij hoort.

2)     Zorg voor een uitgesproken wens

Een wens is erg kwetsbaar. Zeker als het iets is dat helemaal nieuw is, of als het erg afwijkt van wat je eerder gedaan hebt. Als je zelf je wens nog niet goed in beeld hebt, is het aan te raden je wens eerst voor jezelf goed duidelijk te krijgen. Uit je wens alleen bij mensen die positief kritisch met je mee willen en kunnen denken. Pas als je wens echt concreet is, kun je de feedback (of vaak kritiek) van andere mensen wel aan. Dit kun je dan meenemen om je plan nog beter te maken.

3)     Zorg voor een haalbare wens

Het is niet haalbaar en reeël om in drie weken 12 kilo kwijt te raken of om binnen twee weken je volledig om te scholen. Als dromen niet realistisch zijn, kunnen ze ook niet worden gerealiseerd. Je zult al gauw terugvallen in oude patronen. Denk dus goed na over de mogelijkheden en onmogelijkheden van je wens en zorg dat deze haalbaar is.

4)     Maak je wens bereikbaar door doelen dichterbij te halen

Wensen zijn lastig te realiseren als de weg er naar toe te lang is. Dit verlamt je en maakt dat er uiteindelijk niets uit je handen komt. Dit kun je gemakkelijk opvangen door tussentijdse doelen te bepalen. Wanneer je kleinere stappen maakt, is de afstand te overbruggen en komt beetje bij beetje je einddoel in zicht.

5)     Je hoeft het niet alleen te doen

Tijdens het realiseren van je wens of droom zul je moeilijke momenten hebben. Zorg er daarom voor dat je er niet helemaal alleen voor staat. Bedenk vooraf wie je kan helpen bij het realiseren van je droom en bedenk vooraf welke hulp je nodig hebt als je het even niet meer ziet zitten. Van nature zijn mensen blij als ze kunnen helpen. Maak daar gebruik van.

6)     Geniet van het resultaat!

Als je je wens of droom hebt waargemaakt, is het tijd om te genieten. Voordat je verder gaat met het realiseren van een volgende wens, mag je niet vergeten te ontspannen en tevreden te zijn. Pas dan ben je klaar om een volgende stap te zetten.

 

Heel veel succes bij het realiseren van jouw droom.

Hulp nodig bij deze stappen?

www.helderenverder.nl

info@helderenverder.nl

06 – 123 77 162

afbeelding onder recht 5

Overtuigend spreken: gebruik je handen!

De zwiepende handen!

Spreek met je handen zodat je je verhaal versterkt. Maar let op zwaaiende en zwiepende handen. Wanneer deze alle kanten op bewegen kom je onzeker en minder stabiel over.

Voor een zelfverzekerde houding kun je het beste met je handen verticaal tussen je nek en je heupen blijven en horizontaal tussen beide schouders.

Als je overtuigend over wilt komen, houd je je handen binnen deze ruimte.

Dit is de zogenaamde Clintonbox, omdat Clinton aan het begin van zijn carrière wild zwiepend met zijn handen bewoog tijdens het spreken. Al snel werd duidelijk dat hij hiermee niet zeker genoeg overkwam. Een lichaamstaaltrainer is met hem aan de slag gegaan.
Clinton kreeg het advies om met zijn handen binnen het kader te blijven. Met succes!

Als je met je handen spreekt, is het de bedoeling dat de bewegingen van je handen overeenkomen met de intentie van je woorden. Het ziet er heel onnatuurlijk uit als dat niet zo is.

Wil je weten hoe jij met meer overtuigingskracht kunt presenteren? Helder en Verder verzorgt lichaamstaaltrainingen waarin je ontdekt hoe je non-verbaal overkomt en wat je kunt doen om jezelf nog sterker te presenteren.

Meer weten?
info@helderenverder.nl
06 – 123 77 162