Communicatiecoaching

Communicatie is een ingewikkeld proces waar veel bij komt kijken. Wanneer je met iemand in gesprek bent, heb je te maken met jezelf, en met de ander èn met alle onderliggende gedachten, gevoelens, overtuigingen en patronen. 

Communicatie gaat razendsnel en veelal onbewust. Wat er bij jou van binnen gebeurt is aan de buitenkant te zien. Je lichaamstaal verraadt per slot van rekening alles. Wanneer je werkt aan jezelf, verandert je lichaamstaal. Uit onderzoek blijkt dat dit andersom ook werkt. Dus door je lichaamstaal te veranderen, verandert er ook iets bij jou van binnen. Tijdens communicatiecoaching werken we aan beiden kanten om een zo optimaal mogelijk effect te bereiken, zodat jij effectief en overtuigend kunt communiceren.

Resultaat
J
e medewerker kan effectief en overtuigend communiceren en is zich bewust van de invloed van de eigen communicatie en lichaamstaal op de gesprekspartner en kan deze bewust inzetten ter bevordering van de effectiviteit van gesprekken.

Hoe werkt het?
Wat wil jij graag bereiken en wat heb je daarvoor nodig? Dat is de basis waarop we aan de slag gaan om jouw communicatie naar een hoger plan te tillen. We starten het coachtraject met het opmaken en bespreken van een profielschets waarin jouw communicatievoorkeuren overzichtelijk en verhelderend in beeld worden gebracht. Vervolgens gaan we tijdens coachgesprekken en video-analyse* stilstaan bij de gedachten, gevoelens en communicatiepatronen die een rol spelen bij de gesprekken die je voert of de presentaties die je geeft. Hierdoor ontstaat bewustwording en zelfinzicht aan de hand waarvan je in staat bent patronen te doorbreken en je communicatie effectiever te laten verlopen. Tijdens het traject wordt uitgebreid stilgestaan bij de verbale en de non-verbale aspecten van communicatie.

*Voor de video-analyse kun je zelf een gesprek of een presentatie opnemen. Wanneer dit lastig is, maken we tijdens de coaching een opname.