Outplacement

Je wil het beste voor je organisatie en het beste voor je medewerker(s). Wanneer een medewerker noodgedwongen je organisatie moet verlaten, is dat voor niemand prettig. Samen met je medewerker gaat Helder en verder op zoek naar nieuw perspectief. Hierdoor kan je medewerker op een prettige manier afscheid nemen. Hierbij is aandacht voor de belangen van je medewerker en voor de belangen van je organisatie. Outplacement kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Resultaat
Je medewerker neemt met een goed gevoel afscheid van de organisatie, weet wat hij wil. Je medewerker heeft de eerste stappen gezet richting een nieuwe toekomst, heeft inmiddels een nieuwe baan gevonden of  heeft voldoende kennis en kunde in huis om een onderneming te kunnen starten.

Hoe werkt het?

Outplacement Individueel

Outplacement groep

Meer weten?
Outplacement is altijd maatwerk. Afhankelijk van je wensen en de wensen, achtergrond en mogelijkheden van uw medewerker(s) wordt een plan van aanpak gemaakt. Helder en Verder licht graag de mogelijkheden van outplacement binnen je organisatie toe. Contact.