Zien of iemand liegt is één van de mogelijke toepassingen van het analyseren van lichaamstaal. Gelukkig zijn er ook diverse andere mogelijkheden, zoals het onderzoeken van iemands passie, het in kaart brengen van iemands competenties, effectief communiceren of overtuigend presenteren. Ook kun je aan de hand van lichaamstaal bepalen of een kandidaat geschikt is voor een functie of organisatie.

Hieronder zal ik dieper ingaan op lichaamstaal en liegen.

Kun je altijd zien of iemand liegt?

Nee, dat kan niet. Er zijn geboren leugenaars en er zijn mensen die zelf zo geloven in hun eigen leugens, dat ze geen reactie vertonen. En afhankelijk van de spanning die de leugen met zich meebrengt, zal het moelijker of gemakkelijker zijn om de leugenaar te ontmaskeren.

Hoe kun je dan een leugenaar ontmaskeren?

Als iemand in een tijdspanne van twee minuten minstens drie van onderstaande signalen laat zien, dan kan het er op wijzen dat je met een gesprekspartner te maken hebt die aan het liegen is.

1)     Zweten
2)    Aan de neus wrijven
3)    Wrijven in de ogen of blik afwenden
4)    Hand of vinger op of voor de mond
5)    Naar achteren leunen of stappen
6)    Armen of benen kruisen
7)    Slikken
8)    Ontwijkend taalgebruik, bijvoorbeeld “that woman” (Clinton)  in plaats van de naam noemen
9)    Eerst een vraag stellen om bedenktijd te krijgen
10)  Lichaamstaal en woorden niet congruent

Uiteraard moet je goed checken of je bevindingen kloppen. Iemand kan het bijvoorbeeld ook gewoon koud hebben en daarom de armen kruisen en een neus kan altijd ook gewoon jeuken.

Bovenstaande signalen zijn stuurbaar. Dat wil zeggen dat een getraind leugenaar de signalen kan tegenhouden en de leugen maskeren.

Echter, iemand die druk bezig is de signalen van een leugen te maskeren gaat veel meer zweten.

Daarnaast kun je met de juiste gesprekstechnieken achterhalen of je aanname juist is en dan wordt de kans op ontmaskering vele malen groter.

Als getraind analist kun je ook nog letten op de micro-expressies. Dit zijn uitdrukkingen die slechts een fractie van een seconde zichtbaar zijn, die uitdrukken wat iemand echt voelt of denkt. Dit zijn bewegingen die niet controleerbaar zijn, dus altijd betrouwbaar!

Meer weten over lichaamstaal?

06 – 123 77 162
sandravanmegen@helderenverder.nl
www.helderenverder.nl