Gesprekstechnieken

Klantgesprekken, functioneringsgesprekken en vergaderingen kosten veel tijd en geld en leveren vaak weinig tot niets op. Met training en coaching gericht op gesprekstechnieken en communicatie leert je medewerker meer uit deze overleggen te halen.

Resultaat
Gesprekken met de klant zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van je organisatie. En toch wordt er niet altijd alles uitgehaald. Door bijvoorbeeld te kijken naar de manier waarop je een hand geeft, de plek waar je gaat zitten, je houding en je gesprekstechnieken haal je meer uit je klantgesprek.

Functioneringsgesprekken voelen vaak als een verplicht nummer. Er wordt een lijstje afgevinkt en vaak belandt het verslag ergens in een la. Wanneer een leidinggevende op de juiste wijze een gesprek voert, en de medewerker kan stimuleren meer uit zichzelf te halen, heeft een functioneringsgesprek toegevoegde waarde voor de leidinggevende, de medewerker en de organisatie.

Vergaderingen duren vaak veel te lang, afspraken worden niet nagekomen en er worden punten besproken die er niet toe doen. Punten die er wel toe doen komen niet aan bod. Een vergadering kan korter en effectiever door inzicht te krijgen in de wijze waarop vergaderd wordt.

Hoe werkt het?
Tijdens een inventarisatie wordt besproken waar de behoefte van een team of medewerker ligt.

Wanneer niet duidelijk is waar het knelpunt of de verbetermogelijkheid ligt, observeert Helder en Verder een overleg of gesprek(ken), bijvoorbeeld door het bijwonen van een vergadering of door een opname van een gesprek te analyseren.

Op basis van de observatie en inventarisatie kan gericht worden getraind en/of gecoacht.

Tijdens de training en coaching ligt de nadruk op oefenen, toepassen in de praktijk en vanuit de opgedane ervaring verder te bouwen. Heel praktisch en doelgericht.


Mieke van Zadelhoff, Manager HR

Hoe voer je een zinvol functioneringsgesprek met iemand die al jaren in dienst is en waarbij de leidinggevende het gevoel heeft dat er niets nieuws te melden is? 
Binnen onze organisatie heeft Sandra de leidinggevenden getraind om de 7 bronnen van arbeidsvreugde te gebruiken als hulpmiddel bij dit soort gesprekken. Een medewerker die aan het einde van zijn loopbaan is en waarvan de leidinggevende dacht dat hij geen nieuwe zaken meer wilde oppakken, bleek graag met iets nieuws aan de slag te willen gaan. Door het hulpmiddel toe te passen in het gesprek kwam naar voren dat de medewerker het leuk zou vinden kennis over te dragen en te coachen. Inmiddels begeleidt hij enthousiast een stagiair bij zijn afstudeerproject! 

Kortom, deze werkwijze zorgt voor een totaal ander gesprek, ook al werken de medewerker en de leidinggevende al jaren samen. Het voorkomt het doen van aannames en het brengt verrassende nieuwe inzichten!

 logo benteler