Iedereen is anders en dat is maar goed ook!

Hoe herken je introvert en extravert?

Meestal is het vrij duidelijk en snel te zien wie introvert en wie extravert is. De extraverte persoon is uitbundiger, spreekt met gebaren en treedt in een groep vaak op de voorgrond. Een introverter persoon is wat rustiger, kijkt eerst de kat uit de boom en valt in een groep minder op.

Een beetje van twee werelden

Niet iedereen zal zich aangesproken voelen door de ene beschrijving en zal zich ook niet herkennen in de andere beschrijving. Dit komt omdat we allebei deze uitersten in ons kunnen hebben. Op het ene feestje heb je het hoogste woord en op het andere feestje ben je afwachtend en steek je je hoofd liever niet boven het maaiveld uit.

Vaak weet je zelf wel in welke situatie je introverter bent en wanneer je extraverte kant meer tot uitdrukking komt. Anderen inzicht geven in hoe dit bij jou werkt, geeft begrip.

Workshop effectief communiceren met Lumina Learning - het instrument om communicatie bespreekbaar te maken en samenwerking te optimaliseren.

Workshop effectief communiceren met Lumina Learning – het instrument om communicatie bespreekbaar te maken en samenwerking te optimaliseren.

Ondanks dat je niet het een of het ander bent, vind je hieronder enkele tips om beter met elkaar om te gaan.

Hoe kun je rekening houden met een extravert persoon?

  • Geef de extraverte persoon de ruimte om te praten en haak in op hetgeen verteld wordt.
  • Kies je moment om jouw verhaal te vertellen. Laat je daarbij niet overrompelen.
  • Ga mee in de energieke stijl van spreken en laat je enthousiasme zien.

Hoe kun je rekening houden met een introvert persoon?

  • Ga niet te ver voorover zitten.
  • Spreek rustig.
  • Geef de ander ruimte om na te denken. Haal bijvoorbeeld even koffie.
  • Denk goed na voordat je iets zegt.
  • Wees niet te dwingend.

Hoe kunnen introverte en extraverte mensen succesvol samenwerken?

  • Je haalt meer uit een vergadering als je eerst de extraverte mensen aan het woord laat en daarna de introverte mensen. Extraverte mensen zijn sneller in reageren en vaak wat creatiever, waardoor er goede ideeën op tafel komen. Introverte mensen hebben wat meer tijd nodig om na te denken, maar denken vaak verder door, waardoor de ideeën beter tot hun recht komen.
  • Extraverte mensen zijn op het eerste oog vaak succesvoller, omdat ze meer op de voorgrond treden. Als een introvert persoon goed tot zijn recht komt, heeft hij echter meer te bieden dan je denkt. Geef de introverte persoon deze ruimte en je creëert toegevoegde waarde.

Nog meer succes?

Wil je weten hoe jij het beste uit mensen kunt halen? Helder en Verder verzorgt trainingen waarin communicatievoorkeuren inzichtelijk worden gemaakt. Om beter op de ander in te kunnen spelen, is het van belang dat je eerst weet hoe jouw communicatievoorkeur er uit ziet. Met een goed inzicht in deze communicatievoorkeuren kun je de samenwerking binnen je team optimaliseren, kun je de klantgerichtheid vergroten en kun je de talenten van je medewerkers beter benutten. De profielschetsen van Lumina Learning, waarvoor Helder en Verder geaccrediteerd is, kunnen hierbij als extra ondersteuning worden ingezet. Meer weten?

www.helderenverder.nl
info@helderenverder.nl
06 – 123 77 162